Colofon

Correspondentieadres

Prof Einsteinlaan 3

2251 VD  Voorschoten

Tel: 071 888 8634

Huishoudelijk reglement VOV

(versie 12 mei 2017)

Hier kunt u het reglement downloaden

Statuten VOV

(versie 8 augustus 2013)

Hier kunt u de statuten downloaden

BESTUUR

Voorzitter

Aat Stahlie

071 - 561 08 46

Mail de VOV Voorschotenvoorzitter@vovvoorschoten.nl

 

Secretaris

Elly Vogelaar

071 - 561 76 16

Mail de VOV Voorschotensecretaris@vovvoorschoten.nl

 

Penningmeester

Peter de Boer

071 - 561 56 96

Mail de VOV Voorschotenpenningmeester@vovvoorschoten.nl

 

Vicevoorzitter

Gé van Niekerk

071 - 561 22 85

Mail de VOV Voorschotenvicevoorzitter@vovvoorschoten.nl

 

Ledenadministrateur

Thea van der Geest
06-55966191

Dik Zweers
071 – 561 40 84
Ter Lips 25, 2251 DM Voorschoten

Mail de VOV Voorschotenledenadministratie@vovvoorschoten.nl

NIEUWSBRIEF

Eindredacteur

Nico Fennes

06 - 387 16 705

Mail de VOV Voorschoteneindredacteur@vovvoorschoten.nl

 

Kopij

Mail de VOV Voorschotenkopij@vovvoorschoten.nl

Handgeschreven kopij:

Bartoklaan 7, 2252 CW Voorschoten

 

Advertenties

Gé van Niekerk

071 - 561 22 85

Mail de VOV Voorschotenadvertenties@vovvoorschoten.nl

Bezorging Nieuwsbrief

Theo Bakker

071 - 5617907

theovov@gmail.com

 

 

COMPUTERCURSUSSEN

Chris v/d Jagt

071 - 561 84 80

Mail de VOV Voorschotencomputercursus@vovvoorschoten.nl

 

REISCOMMISSIE

Meerdaagse reizen

Hans Zwaan

071-5764557

 

Dagreizen

Emelie Rijnbeek

071-5318880

 

Administratie Reizen

Mail de VOV Voorschotenreiscommissie@vovvoorschoten.nl
 

 

EVENEMENTENCOMMISSIE

Tom Blom

071-5765711

Mail de VOV Voorschotenevenementencommissie@vovvoorschoten.nl

 

 

 

VOV-SENIOREN CENTRUM

Professor Einsteinlaan 3,

2251 VD Voorschoten,

071 – 888 86 34


BANKREKENINGEN

 

 

Bankrekening Lidmaatschap VOV Bankrekening Reizen Bankrekening Evenementen
NL86INGB0005062260 NL24INGB0004280392

NL35INGB0006564156

o.v.v. Lidmaatschap VOV o.v.v. reisnummer en bestemming
8 weken voor vertrek te voldoen
o.v.v. VOV en evenement

 

© 2012-2019 Vereniging Ouderenbelang Voorschoten | Privacyverklaring | Site door Compleet IT