Van het bestuur Mei 2022

Eén maal in het jaar zit het complete bestuur in de grote zaal voor u klaar om uitleg te geven over en verantwoording af te leggen van het reilen en zeilen van de VOV in het afgelopen jaar: De Jaarvergadering, ofwel de Algemene Ledenvergadering. Het lijkt misschien kortgeleden, dat klopt, want de vergadering over het jaar 2020 kon wegens corona pas in oktober 2021 plaatsvinden. Die van het jaar 2019 kon om diezelfde reden overigens helemaal niet doorgaan en is noodgedwongen afgehandeld met behulp van publicaties in de Nieuwsbrief.

Veel leden denken bij het horen van het woord Jaarvergadering aan een lange, saaie middag. Graag leggen we even uit wat u echt kunt verwachten.

Na een openingswoordje van de voorzitter en het voorlezen van het jaarverslag van de secretaris informeert de penningmeester u over de resultaten van het jaar 2021 in geld en activiteiten en presenteert nieuwe voorstellen via een jaarplan en begroting. Enige weken vóór de vergadering heeft de kascommissie al gecontroleerd of de jaarrekening en het financieel verslag correct en volledig zijn. Er van uit gaande dat alles in orde is bevonden, zal de kascommissie de Algemene Ledenvergadering adviseren om het bestuur decharge te verlenen. Als de algemene ledenvergadering hiermee instemt, dan verlenen de leden ‘decharge’ aan het bestuur. De leden ontlasten zo het bestuur van de aansprakelijkheid over het afgelopen verenigingsjaar.

Vervolgens kunnen de leden stemmen over het (her-)benoemen van bestuurders en eventuele nieuwe voorstellen.

Bij de rondvraag kunt u kwijt wat u op het hart had en ook na afloop van de vergadering, onder het genot van een drankje, kunt u bestuursleden aanspreken en wordt uw stem zeker gehoord.

Het officiële gedeelte van de Jaarvergadering neemt normaal gesproken nauwelijks een uur tijd in beslag. Het gezellige samenzijn daarna wil nog wel eens wat uitlopen….  

Wij hopen dat vele leden op deze vergadering aanwezig willen zijn en zeggen graag: tot ziens op vrijdag 6 mei.