Van het bestuur – februari 2023

Graag wil ik namens het bestuur u allen een gezond, gelukkig en voorspoedig 2023 wensen in een bloeiende en groeiende VOV waar je ook in dit nieuwe jaar samen kunt ontspannen en samen oud worden. Met deze woorden hebben we op onze zeer drukbezochte Nieuwjaarsreceptie getoost.

Voor de leden die dit niet mee konden maken: u hebt wel veel gemist. De ontmoetingen met medeleden, nieuwe leden, de Voorschotense politiek, dansers en vooral ook onze zanggroep Happy2gether lieten zien hoe belangrijk onze vereniging in de samenleving is.

Onze activiteiten zijn in 2022 na de coronaperiode weer volledig tot leven gekomen en hoewel ons ledenaantal het afgelopen jaar iets terug is gelopen door overlijden en mensen die om gezondheidsredenen moesten afhaken, is de deelname aan onze activiteiten juist toegenomen. Graag merk ik hierbij op dat dit vooral ook komt door de inzet van onze 50 vrijwilligers. We hebben hen met een groot applaus bedankt! We hadden op 31 december 1592 leden en tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst zijn er weer nieuwe leden bijgekomen.

Voor het komend jaar staan er weer nieuwe evenementen en reizen op het programma. Om dit te realiseren is het belangrijk dat de commissies die dit organiseren goed bezet zijn. Vooral de reiscommissie heeft een flinke aanvulling nodig. Dringend verzoeken wij mensen die graag reizen of organiseren zich op te geven als vrijwilliger bij onze Reiscommissie.

Belangrijk is om te weten dat allerlei mededelingen over onze activiteiten niet alleen in onze Nieuwsbrieven te vinden zijn maar ook op onze Website: www.vovvoorschoten.nl. Daar vindt u ook de agenda. Raadpleeg deze regelmatig!

Bij alle plannen voor 2023 hebben we van al onze leden vooral steun en medewerking nodig! Want, en dat zeg ik ieder jaar: Alles valt en staat met meelevende, actieve leden: denk mee, werk mee, kom met initiatieven, met vragen.

Voor ons als bestuur is het belangrijk te weten: wat er onder onze leden leeft en tegen welke problemen zij aanlopen in hun contacten met o.a. de zorg, huisvesting en overheidsregels! Wij, als bestuur, staan klaar om te luisteren, te helpen. Wij willen ieder initiatief bekijken op haalbaarheid en daar waar mogelijk, opkomen voor de belangen van alle senioren. Want wij zijn toch de Vereniging Ouderenbelang Voorschoten en omstreken.

Namens het bestuur, Aat Stahlie_