welkom op de Website van DE VOV

Wat biedt de VOV u?

Doel van onze vereniging is om mensen vanaf 50 jaar mogelijkheden te bieden om samen ontspannen ouder te worden door het bieden van diverse vormen van sociale contacten. 

Voor dat doel hebben we een aantal activiteiten:

 • U kunt samen met ons op reis gaan
 • U kunt computercursussen volgen
 • Wij bieden middagen waarop u kunt komen bridgen of klaverjassen of biljarten
 • Wij houden wekelijks een soosmiddag met spelletjes, praten en niet te vergeten onze bingo
 • We hebben een lief- en leedcommissie die contact onderhoudt met 85-jarigen en ouder, jubilarissen, zieken, enz.
 • U krijgt 9x per jaar een Nieuwsbrief met verenigingsnieuws, actuele activiteiten en interessant en gezellig leesvoer
 • Wij bedingen kortingen in winkels, restaurants, benzinepomp (zie onze kortingsparade)
 • U kunt aangeven wat u te koop of te huur hebt in onze Nieuwsbrief
 • Wij organiseren ieder jaar een kerstdiner voor onze leden. Wij hebben jaarlijks een feestavond met muziek en grote loterij
 • U kunt inschrijven op evenementen
 • We hebben een vriendendienst die in noodgevallen even kan inspringen om u te helpen
 • En dat allemaal voor een contributie van € 25,- per jaar of € 37,50 voor 2 personen op hetzelfde adres.

Lid worden van het VOV? klik hier voor het aanmeldingsformulier.

Voor het nieuwsarchief klik hier

 


 

Laatste nieuws:

Lees hier de nieuwsbrief van april

 

 

 

 


 

OPEN DAG

Na het grote succes vorig jaar, gaat het bestuur in het voorjaar van 2019 wederom een Open Dag organiseren, en daar willen wij u graag voor uitnodigen.

 

De open dag vindt plaats op

Woensdag 24 april 2019 van 14.00 uur tot 17.00 uur

In het VOV gebouw, gevestigd aan de Prof. Einsteinlaan 3 in Voorschoten

 

Tijdens deze Open Dag kunt u onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers kennis maken met de bestuursleden, coördinatoren en vrijwilligers en een indruk opdoen van alle activiteiten die de VOV in haar programma heeft.

En, als u zin heeft en als de spelleiders aanwezig zijn, kunt u een kaartje leggen, bridgen of biljarten.

Misschien heeft u wel leuke ideeën voor een nieuwe activiteit, of wilt u zelf ook vrijwilliger worden. Laat het ons weten.

Wij kijken ernaar uit om u te mogen verwelkomen en kennis met u te maken op woensdag 24 april.

 

Met vriendelijke groet,

VOV Bestuur


Computer-inloopochtenden

ELKE DONDERDAGOCHTEND COMPUTER-INLOOPOCHTEND van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Bestemd voor iedereen die zich wil informeren over de computer of tablet en de vele toepassingen. Er zijn geen kosten aan verbonden! De begeleiders zullen uw vragen beantwoorden of laten zien hoe u een probleem kunt oplossen. Laptop of tablet meenemen. Ook voor vragen over uw mobiele telefoon (smartphone).

 


 

Algemene Ledenvergadering van de VOV

 

Wanneer: vrijdag 3 mei 2019 om 14.00 uur

Waar: in het VOV Seniorencentrum, Prof. Einsteinlaan 3 te Voorschoten.

AGENDA

 1. Opening om 14.00 uur

 2. Vaststellen agenda.

 3. Goedkeuring notulen vergadering van 18 mei 2018.

 4. Mededelingen en ingekomen stukken.

 5. Jaarverslag 2018.

 6. Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019. Goedkeuring te reserveren gelden.

 7. Goedkeuring financieel beleid 2018 en decharge van het bestuur.

 8. Benoeming kascommissie 2019.

 9. Samenstelling van het bestuur. Volgens rooster aftredend: Dik Zweers; hij stelt zich beschikbaar voor herbenoeming. Het bestuur draagt voor als nieuw bestuurslid: André In ‘t Veen. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot uiterlijk 2 weken voor de jaarvergadering melden bij het bestuur.

 10. Rondvraag.

 11. Sluiting.

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje.

 

 

© 2012-2019 Vereniging Ouderenbelang Voorschoten | Privacyverklaring | Site door Compleet IT