NIEUWSBRIEF

Eindredacteur

Nico Fennes

06 387 167 05

eindredacteur@vovvoorschoten.nl

Kopij

kopij@vovvoorschoten.nl

Advertenties

Gé van Niekerk

06 224 482 12

advertenties@vovvoorschoten.nl

Bezorging nieuwsbrief

Frans Bakker

071 576 38 20

fransbakker@fotomaarten.nl

BELANGENBEHARTIGING

REISCOMMISSIE

Dik Zweers

06 196 95 810

reiscommissie@vovvoorschoten.nl

evenementenCOMMISSIE

Gé van Niekerk

06 224 482 12

 evenementencommissie@vovvoorschoten.nl

Ledenadminstratie

Dik Zweers

071 561 40 84
Ter Lips 25,
2251 DM Voorschoten

Annemieke van der Werf

 

ledenadministratie@vovvoorschoten.nl

OPZEGGEN VOV LIDMAATSCHAP

Indien u onverhoopt niet langer lid wenst te blijven van de Vereniging Ouderenbelang Voorschoten kunt u uw lidmaatschap uiterlijk voor 1 december van het lopende jaar opzeggen door een mail naar de ledenadminstratie te sturen of schriftelijk naar het correspondentieadres  van de VOV.

 

l

Correspondentieadres

Prof Einsteinlaan 3

2251 VD Voorschoten

071 888 86 34

vov seniorencentrum

Prof Einsteinlaan 3

2251 VD Voorschoten

071 888 86 34

Bankrekening VOV

NL86INGB0005062260

Adres
Prof. Einsteinlaan 3
2151 VD Voorschoten
tel. 071 888 8634

© Copyright Vereniging Ouderenbelang Voorschoten 2019 - 2022