NIEUWSBRIEF

Eindredacteur

Nico Fennes

06 387 167 05

eindredacteur@vovvoorschoten.nl

Kopij

kopij@vovvoorschoten.nl

Advertenties

Gé van Niekerk

071 561 22 85

advertenties@vovvoorschoten.nl

Bezorging nieuwsbrief

Frans Bakker

071 576 38 20

fransbakker@fotomaarten.nl

BELANGENBEHARTEGING

REISCOMMISSIE

Meerdaagse reizen

Hans Zwaan

071 576 45 57

 Dagreizen

Emelie Rijnbeek

06 398 701 42

Administratie reizen

reiscommissie@vovvoorschoten.nl

evenementenCOMMISSIE

Els van Steeg

071 576 69 74

 evenementencommissie@vovvoorschoten.nl

Ledenadminstratie

Dik Zweers

071 561 40 84
Ter Lips 25,
2251 DM Voorschoten

ledenadministratie@vovvoorschoten.nl

Els van Steeg-Blom

Tel.: 071 5766974

vansteegvov@gmail.com

OPZEGGEN VOV LIDMAATSCHAP

Indien u onverhoopt niet langer lid wenst te blijven van de Vereniging Ouderenbelang Voorschoten kunt u uw lidmaatschap uiterlijk voor 1 december van het lopende jaar opzeggen door een mail naar de ledenadminstratie te sturen of schriftelijk t.a.v VOV, Prof. Einsteinlaan 3, 2251 VD Voorschoten.

 

l

Correspondentieadres

Prof Einsteinlaan 3

2251 VD Voorschoten

071 888 86 34

l

vov seniorencentrum

Prof Einsteinlaan 3

2251 VD Voorschoten

071 888 86 34

Bankrekening Lidmaatschap VOV

NL86INGB0005062260

o.v.v. Lidmaatschap VOV

Bankrekening Reizen

NL24INGB0004280392

o.v.v. reisnummer en bestemming

8 weken voor vertrek te voldoen

Bankrekening Evenementen

NL35INGB000654156

o.v.v. VOV en evenement