Het bestuur

HET BESTUUR STELT ZICH VOOR

Aat Stahlie

Aat Stahlie

Voorzitter

Mijn naam is Aat Stahlie. Ik ben opgegroeid met het motto: je bent niet alleen op de wereld maar om in je omgeving mekaar te helpen, nietwaar!? Vanaf jongs af aan heb ik, naast mijn reguliere werk, op vrijwillige basis in mijn vrije tijd in organisaties en verenigingen meegewerkt en al doende veel ervaring opgedaan en vooral ook veel geleerd. Het mooie van dit werk is dat je, samen met anderen, iets toe kunt voegen aan een puur zakelijke maatschappij. Het geeft een meerwaarde waar veel medemensen van kunnen genieten. Door je inzet hoop je dat anderen oppakken hoe belangrijk je kunt zijn om aan het leven van anderen wat extra’s te geven, iets te geven waar ze zelf niet (meer) toe in staat zijn. Als er in ons dorp geen vrijwilligers zouden zijn, zouden er ook geen (sport)verenigingen, buurthuizen en dus ook geen VOV zijn!

Vele jaren heb ik in allerlei besturen geparticipeerd. Praktisch als wedstrijdleider bij de biljartvereniging, districtsarbiter bij de KNBB, voorzitter van verenigingen van eigenaren en meer organisatorisch in pastoraal en ander kerkelijk werk en het oprichten van het Kinderfilmtheater Voorschoten, de voorloper van het Filmtheater van nu.

Al vanaf 2002 was ik nauw betrokken bij de ANBO. Ik heb daar de Nieuwsbrieven verzorgd, in de Reiscommissie meegedraaid en enige tijd in het bestuur als Algemeen adjunct meegewerkt. Omdat ik mij niet wilde laten overschrijven naar de FNV-vakbond ben ik, zoals zoveel oud-ANBOleden, lid geworden van de VOV waar ik gewoon verder ben gegaan met het maken van de Nieuwsbrieven en het organiseren van dag- en meerdaagse reizen. Toen Harry de Jong in 2012 aftrad als voorzitter heb ik mij aangemeld als kandidaat-voorzitter en ben ik verkozen tot voorzitter. Nog steeds draag ik graag bij aan het aanbieden van allerlei activiteiten voor senioren om zo samen te kunnen ontspannen en samen oud te worden.

Elly Vogelaar

Elly Vogelaar

Secretaris

Mijn naam is Elly Vogelaar-Nieuwland. Ik ben geboren en getogen in Voorschoten, op een kleine onderbreking na. Als ouderwetse huisvrouw zonder ‘betaalde baan’ heb ik kunnen genieten van het grootbrengen van onze twee kinderen en daarnaast deed ik de administratie van het bedrijf van mijn man. Voor velen bijzonder om te horen is dat ik ruim 20 jaar gediplomeerd keurmeester ben geweest van sierkippen en met grote regelmaat uitgenodigd werd om te keuren op nationale en internationale pluimveetentoonstellingen. Bovendien heb ik samen met een internationaal redactieteam gedurende 15 jaar een digitaal pluimveetijdschrift uitgegeven in het Nederlands en in het Engels.

Toen mijn man was overleden en het reizen naar verre tentoonstellingen te moeilijk werd, besloot ik om de gezelligheid ergens anders te gaan zoeken. Ik werd lid van de VOV op het moment dat er een secretaris nodig was. Een grote stap bij een nieuwe vereniging, maar met alle steun van het bestuur vond ik al snel mijn draai. Alle bestuursleden hebben een onvermoeibare inzet, grote affiniteit met de vereniging en de onderlinge samenwerking is heel prettig. Als secretaris ben ik tevens voor de leden het aanspreekpunt van het bestuur en u kunt mij altijd bellen of mailen als er vragen zijn. Mooi om op deze wijze iets te kunnen betekenen voor de ouderengemeenschap van Voorschoten, onder het motto van de VOV: Samen ontspannen – samen oud worden.

Peter de Boer

Peter de Boer

Penningmeester

Mijn naam is Peter de Boer en mijn functie in de VOV is penningmeester. Geboren in de kop van Noord Holland in het landelijke Obdam. Via Badhoevedorp in 1987 in Voorschoten beland. Ik ben getrouwd met Anja en we hebben twee kinderen die al lang niet meer thuis wonen.

Mijn werkzame leven ben ik begonnen als boekhouder. Na de studie bedrijfseconomie werkte ik op de Vrije Universiteit, het ministerie van SZ&W en het ministerie van Defensie. Bij die laatste werkte ik in het automatiseringsbedrijf, zodat ik daar ook kennis van automatisering heb opgedaan. De laatste vijf jaar was ik er voorzitter van de medezeggenschapscommissie (ondernemingsraad).

In Obdam was ik enige jaren penningmeester van het dorpshuis. En hier in Voorschoten was ik negen jaar verbonden aan vluchtelingenwerk. Eerst als penningmeester, later als voorzitter. Als voorzitter van de ANBO-afdeling heb ik in Voorschoten het ANBO-licht uit gedaan.

Via de Vrije Universiteit heb ik vier jaar in Afrika gewoond en gewerkt. Twee jaar op de universiteit van Gaborone in Botswana en twee jaar op de universiteit van Lusaka in Zambia.

Anja en ik maken graag lange reizen met de caravan door Europa. Vandaar dat ik soms afwezig ben.

Mijn stelling is: als iedereen als vrijwilliger zijn/haar steentje bijdraagt aan de gemeenschap, dan maken we er met ons allen iets moois van. Dat steentje draag ik nu bij via de VOV.

Gé van Niekerk

Gé van Niekerk

Vicevoorzitter

Mijn naam is Gé van Niekerk. Ik woon al meer dan 50 jaar in Voorschoten, waar ik samen met mijn vrouw onze vier kinderen heb grootgebracht. Mijn werkzame leven speelde zich af in de kledingbranche en daarnaast ben ik altijd actief geweest in de organisatie bij de Voorschotense voetbalclubs. Een aantal taken heb ik daar nog steeds; onder andere in de Sponsorcommissie. Als ‘jongbejaarde’ ging ik destijds een computercursus volgen bij de VOV en ben sinds die tijd ook lid. Nadat ik met pensioen was gegaan en meer vrije tijd had, hoorde ik dat de VOV voor de (destijds nog zeer kleine) Evenementencommissie mensen zocht en daar heb ik mij toen voor aangemeld. Ik kreeg een half jaar ondersteuning van een bestuurslid en kon daarna op eigen benen staan. Al snel wist ik nog enkele mensen te enthousiasmeren en we draaien nu met een fantastisch team. De evenementen zijn zo divers mogelijk; van het maken van kerststukjes tot theaterbezoek, met de jaarlijkse feestavond voor onze leden en het VOV Kerstdiner als hoogtepunten van het jaar.

Na verloop van tijd werd ik gevraagd voor een bestuursfunctie als vicevoorzitter en die functie heb ik aanvaard. Vanuit deze bestuursfunctie houd ik mij ook actief bezig om adverteerders te vinden voor onze Nieuwsbrief; heel belangrijk om de kosten van ons lijfblad laag te houden.   

Dik Zweers

Dik Zweers

Lid

Mijn naam is Dik Zweers. Oorspronkelijk kom ik uit Arnhem, waar ik woonde met mijn vrouw en twee kinderen. Nadat mijn vrouw was overleden vond ik nieuw levensgeluk bij Thea Zweers-Lampo en kwam naar Voorschoten.  In 2013 zijn we getrouwd.

Het organiseren van evenementen en besturen van verenigingen en clubs zit mij in het bloed. Ik heb heel veel op dat gebied gedaan. Een kleine opsomming: voorzitter visclub, bestuurslid bij de voetbal, bestuurslid van de Boschbloem, organiseren van carnavalsfeesten, familiedagen, bingoavonden, dartcompetities en begeleiden van een damesvoetbalelftal.

Via Thea (die daar zelf ook actief was) kwam ik bij de VOV. In 2011 werd ik gevraagd om bestuurslid te worden en de ledenadministratie te doen. Daar begon het mee. De taken van de ledenadministratie hebben we inmiddels gelukkig grotendeels over kunnen dragen aan Els van Steeg-Blom. Nu heb ik een dagtaak aan het voorbereiden en begeleiden van alle activiteiten die er dagelijks zijn. Eigenlijk is het wel erg veel geworden, en alleen vol te houden omdat mijn vrouw net zo iemand is; die stopt ook ziel en zaligheid in de medemens.

John Smit

John Smit

2e Penningmeester

Mijn naam is John Smit, geboren Rotterdammer. Van mijn 6e tot mijn 9e jaar ben ik in Voorschoten naar school gegaan. Daarna in Rotterdam. In 1998 ben ik teruggekomen en in Voorschoten gaan wonen. Na mijn pensionering in 2004 ben ik in 2008 lid van de VOV geworden.

Vanaf dat moment heb ik me beziggehouden met les geven in het gebruik van de computer. Die ervaring heb ik opgedaan als elektronica monteur bij de Koninklijke Marine en later bij de Rijks Luchtvaart Dienst (RLD) wat nu de LVNL (Lucht Verkeersleiding Nederland) is. Daar werd door de toename van vluchtgegevens van vliegtuigen de noodzaak voor het gebruik van computers heel erg dringend. Vanaf dat moment ben ik mij gaan interesseren voor de digitale wereld. Jaar na jaar werd mijn digitale kennis groter en werd het duidelijk hoe belangrijk het is om duidelijke communicatie te hebben. Die duidelijkheid heb ik geprobeerd over te brengen in mijn lessen van de VOV-computercursus en probeer ik ook in de computerhulp, die de VOV nu biedt, aan te brengen.

In de Algemene Leden Vergadering van 2019 werd door het bestuur aangegeven dat het voor de continuering, bij onvoorziene gebeurtenissen, belangrijk is dat er vervanging is voor een bestuursfunctie. Omdat ik in het verleden al vaker een bestuursfunctie had bekleed begrijp ik heel goed hoe belangrijk dit is voor de VOV met ongeveer 1800 leden en heb me toen aangemeld als assistent van de penningmeester. Omdat ook het gebouw en de inventaris van de VOV onderhouden moet worden en er iemand rondliep die zichzelf, volgens mij, regelmatig voorbijliep ben ik ook hem gaan helpen. Hulpverlening geeft mij energie en voldoening zeker als na een geslaagde hulpactie iemand tevreden of blij de deur uitloopt!

Bestuursstukken

Notulen algemene ledenvergadering 2021

Onderwerp Notulen van de Algemene Leden Vergadering 2021 Datum 15 oktober 2021 Locatie VSC Aanwezig Namens het bestuur: Aat Stahlie, Ge van Niekerk, Dik Zweers, Peter de Boer, André In ’t Veld, John Smit, Elly Vogelaar 21 Leden volgens de presentielijst 1. Voorwoord...

VOV Jaarverslag Secretaris over het jaar 2021

2021 begon weer als ‘coronajaar’. Het verenigingsgebouw werd alleen nog maar gebruikt om te vergaderen. Het bestuur zat niet stil en bedacht toch iets leuks voor onze leden: een grote loterij. Het nummer op uw ledenpasje van 2021 was tevens uw lotnummer. Het was een...

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2021

Financiële Jaarrekening 2021Inleiding De financiële administratie is sinds 2017 gevoerd met het pakket Twinfield. De ledenadministratie met Club on the Net. Beide pakketten waren niet goed op elkaar aangesloten. Dit werd niet verbeterd omdat Club on the Net geen...

Jaarverslag Secretaris VOV voor het jaar 2020

In het vroege voorjaar van 2020 brak de Corona pandemie uit. Aanvankelijk hadden we geen idee dat we heel lang ons verenigings-gebouw zouden moeten sluiten; vrijwel het gehele jaar 2020 en ook nog meer dan een half jaar in 2021…. Halverwege het jaar was er een kleine...

Notulen Algemene Ledenvergadering 2020

Onderwerp Notulen van de Algemene Leden Vergadering 2020 Datum December 2020 Diverse data werden geprikt voor de Algemene Ledenvergadering, maar die mocht wegens corona regels steeds niet doorgaan. Vele keren werd de vergadering aangekondigd, en even zovele keren weer...

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2020

Goedgekeurd door het bestuur van de VOV op 8 maart 20211. Balans Balans per 31-12-2020 debet credit Inventaris € 8.512.98 Afschrijving Inventaris € 2.255,40 Voorraad consumpties € 525,00 Liquide middelen € 90.295,27 Reserves € 97.432,04 Overige posten         € 354,19...

Notulen ALV 3 mei 2019

Notulen ALV 3 mei 2019

Onderwerp Notulen van de Algemene Leden Vergadering 2019 Datum 3 mei 2019 Locatie VSC Aanwezig Namens het bestuur: Aat Stahlie, Ge van Niekerk, Dik Zweers, Peter de Boer, Elly Vogelaar Aspirant bestuurslid André In ‘t Veld 37 Leden volgens de presentielijst 1....

Adres

Prof. Einsteinlaan 3
2151 VD Voorschoten
tel. 071 888 8634

© Copyright Vereniging Ouderenbelang Voorschoten 2019 - 2022