HET BESTUUR

HET BESTUUR STELT ZICH VOOR

Wilma Zoetemelk

Wilma Zoetemelk

Voorzitter

e-mail: voorzitter@vovvoorschoten.nl

Ik ben Wilma Zoetemelk-van der Hulst.

Ik ben geboren en getogen in Voorschoten en beleefde een heerlijke jeugd aan de Veurseweg.
Ik woon nog steeds met veel plezier in ons mooie dorp, met mijn partner René en onze dochter Dewi.
Mijn ouders waren Cor en Corrie Van der Hulst- van der Poel en mijn schoonouders Jan en Ina Zoetemelk. Van hen leerde ik verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor anderen. Dat heb ik gedaan in mijn werk, waarvan de laatste 23 jaar als gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Zoeterwoude. Maar ook als gemeenteraadslid van 1986 tot 2000. Zo mocht ik met andere vrijwilligers meer dan 10 jaar de sportprijs Voorschoten in het Mexx gebouw organiseren en zorgden we voor aanbevelingen voor het vrijwilligersbeleid in Voorschoten. Hieruit is o.a. de Verenigingsmarkt ontstaan. En de wat oudere Voorschotenaren herinneren zich misschien nog het Vrijwilligersbuffet op de Voorstraat. Allemaal leuke dingen om te doen, met en voor mensen. Daar word ik blij van, geeft mij energie.
Ik ben eigenlijk altijd bezig. Ik houd van fietsen, wandelen, buiten zijn.
Vanuit die ervaring en de vele andere dingen die ik heb gedaan en zeker niet te vergeten met de hulp van de andere leden van het bestuur, verwacht ik een goede voorzitter van de VOV te kunnen zijn en met het bestuur mooie dingen voor de leden de Verenging te doen.

 

Elly Vogelaar

Elly Vogelaar

Secretaris

e-mail: secretaris@vovvoorschoten.nl

Mijn naam is Elly Vogelaar-Nieuwland. Ik ben geboren en getogen in Voorschoten, op een kleine onderbreking na. Als ouderwetse huisvrouw zonder ‘betaalde baan’ heb ik kunnen genieten van het grootbrengen van onze twee kinderen en daarnaast deed ik de administratie van het bedrijf van mijn man. Voor velen bijzonder om te horen is dat ik ruim 20 jaar gediplomeerd keurmeester ben geweest van sierkippen en met grote regelmaat uitgenodigd werd om te keuren op nationale en internationale pluimveetentoonstellingen. Bovendien heb ik samen met een internationaal redactieteam gedurende 15 jaar een digitaal pluimveetijdschrift uitgegeven in het Nederlands en in het Engels.

Toen mijn man was overleden en het reizen naar verre tentoonstellingen te moeilijk werd, besloot ik om de gezelligheid ergens anders te gaan zoeken. Ik werd lid van de VOV op het moment dat er een secretaris nodig was. Een grote stap bij een nieuwe vereniging, maar met alle steun van het bestuur vond ik al snel mijn draai. Alle bestuursleden hebben een onvermoeibare inzet, grote affiniteit met de vereniging en de onderlinge samenwerking is heel prettig. Als secretaris ben ik tevens voor de leden het aanspreekpunt van het bestuur en u kunt mij altijd bellen of mailen als er vragen zijn. Mooi om op deze wijze iets te kunnen betekenen voor de ouderengemeenschap van Voorschoten, onder het motto van de VOV: Samen ontspannen – samen oud worden.

Frans Keuzenkamp

Frans Keuzenkamp

Penningmeester

e-mail: penningmeester@vovvoorschoten.nl

Wie is uw penningmeester ?

Het was net na de februari storm, 5 februari 1953, dat in Rotterdam zuid een gepensioneerd scheepstimmerman, tot zijn assen door het water fietste, op weg naar het kraambed van zijn dochter, zijn moeder, een toenmalig wijkverpleegkundige en schoonzoon, werkzaam bij een van de voorgangers van de Nationale Nederlanden.

Niet wetende dat wat hier begon, zoals het er nu naar uitziet, na veel omzwervingen, zou eindigen in Voorschoten.

Vanaf het begin van het schooljaar 1969, reed hij dagelijks met de brommer heen en weer van Rotterdam naar school in Leiden Zuid-West, tot het huis van zijn ouders in het Voorschotense Noord-Hofland werd opgeleverd.

Na een korte periode op de HTS in Den Haag, trad hij in de voetsporen van zijn vader en begon bij wat inmiddels de Nationale Nederlanden was. Haalde zijn assurantie diploma’s, vroeg handlichting bij de rechtbank in Leiden en begon op 20-jarige leeftijd zijn eigen assurantiekantoor. Werkte een jaar samen met een assurantiekantoor in Katwijk om vervolgens oktober 1974 op de trein naar Zurich te stappen, waar hij kennismaakte met het internationaal bankwezen.

Eenmaal terug in Nederland haalde hij in 1976 zijn boekhoudpapieren en startte een carrière in de internationale handels en goederen financiering. Deed naast de diverse bancaire opleidingen o.a. internationaal handelsrecht, economie, logistiek en de handel in graan en plantaardige oliën. Om in oktober 1980 over te stappen naar de toenmalige NMB, waar hij tussendoor zijn managementopleidingen deed en in december 1980 trouwde met de moeder van zijn in 1983 en 1987 geboren zoons.

Na een periode bij de NMB in Brussel, maakte hij vervolgens in 1991 de overstap naar het vermogensbeheer voor buitenlandse particulieren.

Na het vertrek van zijn vrouw in 1994, stapte hij 1 januari 1997 uit het bankwezen, om het in 1985 opgestarte MAB management adviesbureau voor particulier en ondernemer verder te ontwikkelen, haalde in 1999 zijn papieren als Novell Netwerk Engineer en was korte tijd actief bij de ontwikkeling van een deel van een Shopping Mall in het Egyptische Hurghada.

Om vervolgens, na ruim 40 jaar en een hersenbloeding in 2016, terug te keren naar Voorschoten, waar hij, na zijn revalidatie, begin 2023 de uitdaging oppakte om toe te treden tot het bestuur van de VOV.

Dit is Frans Keuzenkamp, uw penningmeester. Een financieel– administratieve duizendpoot, een Bèta  in een Alfa functie.

Gé van Niekerk

Gé van Niekerk

Vicevoorzitter

e-mail: vicevoorzitter@vovvoorschoten.nl

Mijn naam is Gé van Niekerk. Ik woon al meer dan 50 jaar in Voorschoten, waar ik samen met mijn vrouw onze vier kinderen heb grootgebracht. Mijn werkzame leven speelde zich af in de kledingbranche en daarnaast ben ik altijd actief geweest in de organisatie bij de Voorschotense voetbalclubs. Een aantal taken heb ik daar nog steeds; onder andere in de Sponsorcommissie. Als ‘jongbejaarde’ ging ik destijds een computercursus volgen bij de VOV en ben sinds die tijd ook lid. Nadat ik met pensioen was gegaan en meer vrije tijd had, hoorde ik dat de VOV voor de (destijds nog zeer kleine) Evenementencommissie mensen zocht en daar heb ik mij toen voor aangemeld. Ik kreeg een half jaar ondersteuning van een bestuurslid en kon daarna op eigen benen staan. Al snel wist ik nog enkele mensen te enthousiasmeren en we draaien nu met een fantastisch team. De evenementen zijn zo divers mogelijk; van het maken van kerststukjes tot theaterbezoek, met de jaarlijkse feestavond voor onze leden en het VOV Kerstdiner als hoogtepunten van het jaar.

Na verloop van tijd werd ik gevraagd voor een bestuursfunctie als vicevoorzitter en die functie heb ik aanvaard. Vanuit deze bestuursfunctie houd ik mij ook actief bezig om adverteerders te vinden voor onze Nieuwsbrief; heel belangrijk om de kosten van ons lijfblad laag te houden.   

Dik Zweers

Dik Zweers

Lid

e-mail: ledenadministratie@vovvoorschoten.nl

Mijn naam is Dik Zweers. Oorspronkelijk kom ik uit Arnhem, waar ik woonde met mijn vrouw en twee kinderen. Nadat mijn vrouw was overleden vond ik nieuw levensgeluk bij Thea Zweers-Lampo en kwam naar Voorschoten.  In 2013 zijn we getrouwd.

Het organiseren van evenementen en besturen van verenigingen en clubs zit mij in het bloed. Ik heb heel veel op dat gebied gedaan. Een kleine opsomming: voorzitter visclub, bestuurslid bij de voetbal, bestuurslid van de Boschbloem, organiseren van carnavalsfeesten, familiedagen, bingoavonden, dartcompetities en begeleiden van een damesvoetbalelftal.

Via Thea (die daar zelf ook actief was) kwam ik bij de VOV. In 2011 werd ik gevraagd om bestuurslid te worden en de ledenadministratie te doen. Daar begon het mee. De taken van de ledenadministratie hebben we inmiddels grotendeels over kunnen dragen. Nu heb ik een dagtaak aan het voorbereiden en begeleiden van alle activiteiten die er dagelijks zijn. Eigenlijk is het wel erg veel geworden, en alleen vol te houden omdat mijn vrouw net zo iemand is; die stopt ook ziel en zaligheid in de medemens.

Anton Meijer

Anton Meijer

2e Penningmeester

Mijn naam is Anton Meijer.
Ik ben op 15 mei 1948 geboren in Voorschoten, in 1956 ben ik met mijn ouders verhuisd naar Den Haag maar na een aantal jaren elders gewoond hebbend ben ik met mijn vrouw in 1978 teruggekeerd naar mijn geboortegrond. Het was echt weer thuis komen en wij woonden met veel plezier in ons mooie dorp Voorschoten. Na het overlijden van mijn vrouw besloot ik om verder om mij heen te kijken. Wij waren al vele jaren lid van het VOV maar door ziekte van mijn vrouw kwam niets terecht om actief lid te zijn.

In mijn jongere jaren ben ik veel aan het klaverjassen geweest, ook heb ik veel met mijn vader geschaakt. Het tuinieren deed ik ook met plezier. In vakanties hebben mijn vrouw en ik veel gefietst of gewandeld.

Mijn werkzame leven speelde zich voornamelijk af op accountantskantoren. In mijn vrije tijd heb ik mij vanuit diverse instanties in Voorschoten steeds ingezet ten behoeve van anderen. Zo ben ik de ruim 40 jaar actief betrokken geweest bij allerlei kerkelijke taken bij de protestantse kerk, zoals de financiële controle van diverse commissies en het uitoefenen van diverse penningmeesterschappen, zoals van de Diaconie, van het Kerkblad. Voorts ben ik vele jaren penningmeester geweest van een Stichting. Op dit moment ben ik sinds een aantal jaren penningmeester van een plaatselijke politieke partij.

Het is goed om een totaal andere organisatie zoals het VOV een stukje ondersteuning aan de penningmeester te geven. Juist al die activiteiten die er zijn maakt dit werk uitdagend.

Ik hoop de kracht te mogen blijven ontvangen om mij – met enthousiasme – in te mogen zetten voor het VOV.

Peter de Boer

Peter de Boer

Lid

e-mail: belangenbehartiging@vovvoorschoten.nl

Mijn naam is Peter de Boer. Geboren in de kop van Noord Holland in het landelijke Obdam. Via Badhoevedorp in 1987 in Voorschoten beland. Ik ben getrouwd met Anja en we hebben twee kinderen die al lang niet meer thuis wonen.

Mijn werkzame leven ben ik begonnen als boekhouder. Na de studie bedrijfseconomie werkte ik op de Vrije Universiteit, het ministerie van SZ&W en het ministerie van Defensie. Bij die laatste werkte ik in het automatiseringsbedrijf, zodat ik daar ook kennis van automatisering heb opgedaan. De laatste vijf jaar was ik er voorzitter van de medezeggenschapscommissie (ondernemingsraad).

In Obdam was ik enige jaren penningmeester van het dorpshuis. En hier in Voorschoten was ik negen jaar verbonden aan vluchtelingenwerk. Eerst als penningmeester, later als voorzitter. Als voorzitter van de ANBO-afdeling heb ik in Voorschoten het ANBO-licht uit gedaan.

Via de Vrije Universiteit heb ik vier jaar in Afrika gewoond en gewerkt. Twee jaar op de universiteit van Gaborone in Botswana en twee jaar op de universiteit van Lusaka in Zambia.

Anja en ik maken graag lange reizen met de caravan door Europa. Vandaar dat ik soms afwezig ben.

Mijn stelling is: als iedereen als vrijwilliger zijn/haar steentje bijdraagt aan de gemeenschap, dan maken we er met ons allen iets moois van. Dat steentje draag ik nu bij via de VOV.

 

Bestuursstukken

Concept Notulen van de Algemene Leden Vergadering 2024

Concept Notulen van de Algemene Leden Vergadering 2024

Onderwerp !CONCEPT! Notulen van de Algemene Leden Vergadering 2024 Datum 3 mei 2024 Locatie VSC Aanwezig Namens het bestuur: Aat Stahlie, Ge van Niekerk, Dik Zweers, Frans Keuzenkamp, Peter de Boer, John Smit, Elly VogelaarPlus  asp. bestuursleden Wilma Zoetemelk en...

VOV Jaarverslag Secretaris over het jaar 2023

VOV Jaarverslag Secretaris over het jaar 2023

  We begonnen 2023 met een drukbezochte Nieuwjaarsreceptie, opgeluisterd door ons eigen VOV koor Happy2Gether. Met de gezellige erwtensoepmaaltijd op 24 februari hebben we vervolgens symbolisch de winter afgesloten. Inmiddels draaiden alle activiteiten weer als...

Concept Notulen van de Algemene Leden Vergadering 2024

Notulen Algemene Ledenvergadering 2023

Onderwerp Notulen van de Algemene Leden Vergadering 2023 Datum 28 april 2023 Locatie VSC Aanwezig Namens het bestuur: Aat Stahlie, Ge van Niekerk, Dik Zweers, Peter de Boer, John Smit, Elly Vogelaar Plus 29 leden volgens de presentielijst 1. Voorwoord & opening Om...

Concept Notulen van de Algemene Leden Vergadering 2024

Notulen Algemene Ledenvergadering 2022

Onderwerp Notulen van de Algemene Leden Vergadering 2022 Datum 6 mei 2022 Locatie VSC Aanwezig Namens het bestuur: Aat Stahlie, Ge van Niekerk, Dik Zweers, Peter de Boer, André In ’t Veld, John Smit, Elly Vogelaar Plus 21 Leden volgens de presentielijst 1. Voorwoord...

VOV Jaarverslag Secretaris over het jaar 2022

We begonnen 2022 nog met de laatste stuiptrekkingen van de corona epidemie. Nadat ons Kerstdiner in december 2021 voor het tweede jaar op rij door de overheid was afgeblazen, lagen ook de eerste gebruikelijke evenementen van 2022 stil. Zoals de Nieuwjaarsreceptie....

Concept Notulen van de Algemene Leden Vergadering 2024

Notulen algemene ledenvergadering 2021

Onderwerp Notulen van de Algemene Leden Vergadering 2021 Datum 15 oktober 2021 Locatie VSC Aanwezig Namens het bestuur: Aat Stahlie, Ge van Niekerk, Dik Zweers, Peter de Boer, André In ’t Veld, John Smit, Elly Vogelaar 21 Leden volgens de presentielijst 1. Voorwoord...

VOV Jaarverslag Secretaris over het jaar 2021

2021 begon weer als ‘coronajaar’. Het verenigingsgebouw werd alleen nog maar gebruikt om te vergaderen. Het bestuur zat niet stil en bedacht toch iets leuks voor onze leden: een grote loterij. Het nummer op uw ledenpasje van 2021 was tevens uw lotnummer. Het was een...

Jaarrekening 2022

Jaarrekening 2021

Financiële Jaarrekening 2021Inleiding De financiële administratie is sinds 2017 gevoerd met het pakket Twinfield. De ledenadministratie met Club on the Net. Beide pakketten waren niet goed op elkaar aangesloten. Dit werd niet verbeterd omdat Club on the Net geen...

Jaarverslag Secretaris VOV voor het jaar 2020

In het vroege voorjaar van 2020 brak de Corona pandemie uit. Aanvankelijk hadden we geen idee dat we heel lang ons verenigings-gebouw zouden moeten sluiten; vrijwel het gehele jaar 2020 en ook nog meer dan een half jaar in 2021…. Halverwege het jaar was er een kleine...

Adres
Prof. Einsteinlaan 3
2151 VD Voorschoten
tel. 071 888 8634

© Copyright Vereniging Ouderenbelang Voorschoten 2019 - 2022