Evenementen

Informatie van de Evenementencommissie

Geachte leden van de VOV,
In eerder schrijven van de VOV hebben we u geïnformeerd over de gevolgen van de Corona pandemie voor de activiteiten die door de Evenementencommissie voor u worden georganiseerd. Eigenlijk zou ik moeten schrijven: de evenementen die niet konden worden georganiseerd. De door de overheid opgelegde lock-down is weliswaar sinds 6 mei versoepeld maar het gevaar van het opnieuw oplaaien van de virusbesmetting is zeker nog niet geweken. De drie motto’s afstand houden, handen wassen en thuisblijven bij het vermoeden van een besmetting zijn nog altijd van kracht.

Voor diegenen, die zich hadden aangemeld voor de voorstelling van Hendrik Groen kunnen we melden dat wij de Schouwburg gevraagd hebben om restitutie van de betaalde entreekaarten. Zodra wij die restitutie hebben ontvangen zullen wij de deelnemers kunnen terugbetalen. Het kan nog wel even duren.

In de vorige Nieuwsbrief hebben we al aangegeven dat de Ladies Day op 31 augustus geen doorgang zal vinden. Datzelfde geldt voor de jaarlijkse feestavond, die gepland stond voor 17 oktober. Dit jaar dus geen tombola, niet genieten van muziek en dans.

Voor Holiday on Ice op 13 december heeft zich slechts een persoon aangemeld zodat we ook die activiteit hebben geschrapt.
Mocht u toch een voorstelling willen bezoeken dan zult u dat op eigen gelegenheid moeten doen.
De beslissing over het al of niet doorgaan van ons traditioneel kerstdiner op 21 december zullen we eind augustus in overleg met de Gouden Leeuw nemen.

We hadden het graag anders gewild maar uw gezondheid gaat voor alles. Laten we hopen dat de farmaceutische industrie snel een vaccin/geneesmiddel ontwikkelt waardoor we ons beschermd weten tegen dit gevaarlijke virus.

Ton Blom, voorzitter Evenementencommissie VOV