Evenementen

VOV Danscafé

Deze supergezellige dansmiddagen vinden plaats op iedere eerste zondag van de maand. In overleg met onze dansbegeleider hebben we besloten om de dansmiddagen ook in de maanden juli en augustus door te laten gaan, mits er voldoende belangstelling voor is. Dus als u het leuk vindt dat we met deze dansmiddagen doorgaan in de zomermaanden, stuur dan een mailtje naar:
evenementen@vovvoorschoten.nl of bel even met Aad Bechtholt, tel. 06 234 27 377.

 

De dansmiddagen vinden plaats op iedere eerste zondag van de maand. Zet de volgende data alvast in uw agenda:

Zondag 6 november

Zondag 4 december

U kunt het Danscafé bezoeken op vertoon van uw VOV-ledenpas en u mag één introducé meenemen.

Bent u geen VOV-lid? U bent van harte welkom om een keer te komen kijken. Als het u bevalt en u vaker wilt langskomen, dan kunt u ter plekke een inschrijfformulier invullen of meenemen.

De zaal gaat open om 13:30 uur, het dansen begint om 14:00 uur en duurt tot 16:30. Wij sluiten het gebouw om 17:00 uur.

Toegangsprijs is € 2,00 pp.

OV-danscommissie, Aad en Emmie Bechtholt.

Inlichtingen tel. 06 234 27 377

VOV Feestavond ~ 22 oktober

Wat een succes is onze feestavond ieder jaar! Deze avond willen we er dus graag inhouden. Als datum voor deze fantastische avond hebben we 22 oktober geprikt.

Er vinden momenteel afrondende gesprekken plaats met het Cultureel Centrum en ook de band is besproken. Noteer deze datum alvast in uw agenda! U leest er t.z.t. meer over.

Kerstdiner 2022 ~ maandag 19 december

Op maandag 19 december vindt het kerstdiner plaats in Van der Valk Hotel Avifauna in Alphen aan de Rijn. Er is busvervoer geregeld en u kunt daar – tegen betaling – gebruik van maken.

U kunt zich aanmelden bij Thea Zweers, tel. 071 561 4084 (s.v.p. bellen tussen 10.00 en 17.00 uur). Graag meteen bij opgave aangeven of u gebruik wilt maken van het busvervoer naar Avifauna en weer terug.

De reservering is pas definitief na betaling van de kosten van het diner à € 35,- en de vervoerskosten € 9,- p.p. (als u hier gebruik van maakt). U kunt dit bedrag overmaken op rekening NL86 INGB 0005062260 o.v.v. VOV-Kerstdiner en uw naam.

In de vorige Nieuwsbrief is vermeld dat de Dixie Dames wederom bij het Kerstdiner zullen optreden. Dit is per abuis vermeld en we zijn nog op zoek naar een alternatief.

 

Denkt u met ons mee?

Heeft u zelf leuke ideeën voor evenementen en activiteiten? Wij nodigen u van harte uit om uw ideeën te mailen naar: evenementen@vovvoorschoten.nl

Adres

Prof. Einsteinlaan 3
2151 VD Voorschoten
tel. 071 888 8634

© Copyright Vereniging Ouderenbelang Voorschoten 2019 - 2022