Jaarverslag Secretaris VOV voor het jaar 2020

In het vroege voorjaar van 2020 brak de Corona pandemie uit. Aanvankelijk hadden we geen idee dat we heel lang ons verenigings-gebouw zouden moeten sluiten; vrijwel het gehele jaar 2020 en ook nog meer dan een half jaar in 2021….

Halverwege het jaar was er een kleine adempauze en mocht er weer iets georganiseerd worden. Dat was midden in ze zomer, de tijd dat normaliter de activiteiten een zomerstop hebben, dus er kwam nauwelijks iets op gang. Nieuwe ideeën werden toch wel uitgewerkt, zoals een ‘ontspullendag’. Er was veel animo voor en de beschikbare tafels voor de verkoop waren in rap tempo gereserveerd. Maar precies één dag van te voren werd er weer een stop aangekondigd door de overheid. Alles wat daarna nog gepland was, werd geannuleerd, zoals de jaarlijkse feestavond en het kerstdiner. Het was voor ons allemaal een zware tegenvaller. Veel van onze leden zijn alleenstaand en omdat ook vrijwel alle bezoek verboden was, waren velen erg eenzaam. Zelfs de cirkelbus reed niet. Lief en Leed kon niet anders doen dan de zieken en jarigen opbellen met een hartelijk en belangstellend woord, wat zeker gewaardeerd werd.

Het jaar 2020 waren we enthousiast begonnen met 1800 leden en een gezellige en druk bezochte Nieuwjaarsreceptie. In de loop van dit ‘corona jaar’ verloor de VOV echter een groot aantal leden wegens overlijden en een aantal gaf aan dat zij wegens vergevorderde leeftijd of slechte gezondheid niet meer van onze diensten en activiteiten gebruik konden maken. Er was er nauwelijks aanwas van nieuwe leden, zodat we 2020 moesten afsluiten met 1624 leden.

Diverse data werden geprikt voor de Algemene Ledenvergadering, maar die mocht steeds niet doorgaan en digitaal vergaderen is ondoenlijk bij zo’n grote vereniging waarin zo velen digibeet zijn. Uiteindelijk werd gekozen voor het publiceren van de jaarstukken in de Nieuwsbrief en op de website, waarbij iedereen de mogelijkheid had om bij vragen of opmerkingen contact op te nemen met het bestuur. Het was een fijne troost dat daarbij een aantal reacties positief waren richting bestuur! Aat Stahlie werd zonder tegenstemmen herkozen tot voorzitter en John Smit werd in het bestuur opgenomen als tweede penningmeester. Vooruitlopend op zijn benoeming had John al enige maanden meegedraaid in het bestuur.

De bestuurssamenstelling is nu als volgt:

Voorzitter: Aat Stahlie
Vice­voorzitter: Gé van Niekerk
Secretaris: Elly Vogelaar-Nieuwland
Penningmeester: Peter de Boer
Ledenadministrateur: Dik Zweers
Lid/Reiscommissie:

Lid/2e penningmeester:

André In ’t Veen

John Smit

Dit jaar is aftredend en herkiesbaar: Peter de Boer. We zijn blij dat hij heeft aangegeven nog een aantal jaren onze penningmeester te willen zijn. Naast deze vaste kern kunnen we ook rekenen op Els van Steeg, die een groot deel van de ledenadministratie van Dik heeft overgenomen.

Ons belangrijkste contactorgaan met de leden is de Nieuwsbrief, die 9x per jaar bij u in de bus komt door een geweldig team van bezorgers. Nico Fennes (eindredacteur) en Mo v.d. Werf (onder andere de lay-out) zorgen ervoor dat de inhoud steeds weer de moeite waard is. De Nieuwsbrief wordt voor een groot deel bekostigd door de adverteerders; een speciale taak van Gé die ze enthousiast weet te houden en zelfs regelmatig nieuwe adverteerders weet aan te trekken. Ook webbeheerder Nico van Haastrecht vervult zijn taak met verve; onze website is in jaren niet zo actueel geweest: een waardevolle aanvulling van onze informatievoorziening! Daarnaast worden we ook bijgestaan door Sandra de Jong die al sinds 2017 de PR voor haar rekening neemt en zorgt dat de VOV nieuwsberichten in de lokale pers komen.

De Activiteiten

Naast de al genoemde mensen heeft de VOV nog talloze onmisbare vrijwilligers die zich gewoonlijk inzetten bij allerlei activiteiten. Genoemd is al de groep van Lief en Leed. Normaal gesproken zijn elke dag wel activiteiten in ons verenigings¬gebouw, allen geleid door enthousiaste coördinatoren – quilten, tekenen, schilderen, keramiek, handwerken, klaverjassen, bridgen, biljarten, computer inloop, jeu de boules, soosmiddag en onze nieuwe VOV Zanggroep Happy2gether, die op zaterdagmorgen repeteert in ons Clubgebouw, onder leiding van Henny van Noort. Ondanks dat alles stilviel, hebben alle coördinatoren zich ingespannen om de deelnemers enthousiast te houden tot de goede tijden die echt weer komen zouden.
Ook de Reiscommissie en de Evenementencommissie zagen al hun mooie plannen die zij voor u hadden uitgedacht in het water vallen. Alleen de HUBO’s hebben volgens gepaste regels een aantal leden kunnen helpen met hun belastingaangifte.
Als dank voor hun onvermoeibare inzet hebben we in november al onze vrijwilligers een kleine attentie gegeven.

Er waren dit jaar geen mogelijkheden om de VOV in Voorschoten in de spotlights te zetten. Geen Verenigingsmarkt, geen Open Dag in ons Clubhuis… In het bestuur, dat vrijwel uitsluitend digitaal vergaderde, werd het idee geopperd om in december alle leden een kerststol te geven. Het lijkt wellicht een klein gebaar, maar voor ruim 1600 leden is het heel wat. Hoogvliet en de Jumbo zegden alle medewerking toe, al was het nog een hele organisatie om uit te zoeken welke leden er het dichtst bij de Jumbo woonden en welke bij Hoogvliet, zodat ze een passende bon in hun Nieuwsbrief zouden vinden. Maar het is gelukt en geslaagd. Met hulp van Sandra de Jong kregen we hiermee tevens de welkome aandacht in de plaatselijke kranten en zagen tot ons plezier dat een aantal andere verenigingen onze actie overnamen en ook hun leden een kerstattentie gaven.

Was 2020 een verloren jaar? Door het wegvallen van activiteiten en ontmoetingsplekken werd ook het gevoel van ‘verbonden zijn’ met de omgeving door velen gemist, vooral door onze alleenstaande leden. Veel dingen waren echter voor ons allemaal hetzelfde: Simpele dingen, als even langswippen bij een buurman of zomaar even aanschuiven bij de kinderen, het was is er allemaal niet meer bij. Je kon niet gewoon lekker vrij de dingen doen die je gewend was te doen. De meesten hebben het desondanks toch volgehouden. Goed dat we toen nog niet wisten dat deze situatie zelfs tot ver in 2021 zou voortduren. Maar u ziet, we zijn er nog en we gaan door!