Jaarrekening 2021

Financiële Jaarrekening 2021

Inleiding

De financiële administratie is sinds 2017 gevoerd met het pakket Twinfield. De ledenadministratie met Club on the Net. Beide pakketten waren niet goed op elkaar aangesloten. Dit werd niet verbeterd omdat Club on the Net geen partner was van Twinfield. Het gevolg was veel handmatig afvinken van betaalde facturen. Per 31 december 2021 is Club on the Net opgeheven. De VOV moest opzoek naar een nieuw pakket. Dat is geworden SnelStart. In dit pakket zijn ledenadministratie en financiële administratie gekoppeld. Het matchen van betalingen met facturen gaat geheel automatisch, handwerk is niet meer nodig. Om de overgang van Twinfield (2021) naar SnelStart (2022) zo soepel mogelijk te laten verlopen, is er naar gestreefd zoveel als mogelijk “schoonschip” te maken en zo weinig mogelijk overloop posten te hebben.

1. Balans enkele belangrijke posten

Balans per 31-12-2021   Balans per 31-12-2020
Grootboekrekening debet credit debet credit
Inventaris € 9.092   € 8.512
Afschrijving Inventaris € 3.934 € 2.255
Liquide middelen € 98.261   € 89.770
Algemene Reserve € 75.431 € 75.431
Reservering Jubileum € 22.000 € 22.000
Jaarresultaat € 5.657

 

2. Exploitatie

 

exploitatieoverzicht 2021

idem 2020

Algemeen

 

 

Opbrengst Contributies

€ 37.339

 

€ 39.302

 

Opbrengst Verhuur

€ 882

 

€ 759

 

Huur Prof. Einsteinlaan

€ -8.050

 

€ -8.075

 

Gas Water Elektriciteit

€ -2.477

 

€ -3.277

 

Onderhoud gebouw

€ -3.616

 

€ -200

 

Overige algemene kosten

€ -16.255

 

€ 16.336

 

€ 7.821

€ 12.170

consumpties

 

 

consumpties

€ 677

 

€ 670

 

€ 677

€ 670

Promotie

 

 

Kosten Promotie

€ -324

 

€ -500

 

Kosten Nieuwsbrief

€ -18.275

 

€ -17.987

 

Opbrengst Advertenties

€ 12.412

 

€ 10.300

 

Kosten Reisgids

€ 0,00

 

€ -1.915

 

€ -6.187

€ -10.103

Reizen

 

 

Opbrengst Reizen

€ 5.766

 

€ 1.110

 

Kosten Reizen

€ -5.957

 

€ 0,00

 

kosten begeleiding reizen

€ -450

 

€ 0,00

 

€ -641

€ 1.110

Evenementen

 

 

Opbrengst Evenementen

€ 1031

 

€ -442

 

opbrengst sponsors

€ 400

 

€ 50

 

Kosten Evenementen

€ -2.080

 

€ -378

 

€ -648

€ -392

Biljart

 

 

Opbrengst Biljart

€ 1.372

 

€ 896

 

€ 1.372

€ 896

Soos / Bingo

 

 

opbrengst soosmiddag

€ -218

 

€ -248

 

Kosten Soosmiddag

 

 

 

 

€ -218

€ -248

Bridge

 

 

Opbrengst Bridge

166

 

€ 1

 

€ 166

€ 1

Zangkoor

 

 

zangkoor

 

 

€ 1.895

 

kosten zangkoor

 

 

 

€ 0,00

€ 1.895

Overige

 

 

Opbrengst Diverse

€ 5.823

 

€ 1.150

 

rente bank

€ 0,00

 

€ 17

 

Kosten Bank

€ -827

 

€ -588

 

Afschrijving inventaris

€ -1.678

 

€ -1.702

 

€ 3.316

€ -1.123

 

 

exploitatie resultaat

€ 5.657

€ 5.657

€ 4.876

€ 4.876

 

2.1 Toelichting op de exploitatie

2.1.1. Opbrengst contributies (grootboekrekening 8000, € 37.339,50)

Het bedrag aan ontvangen contributies loopt terug. In 2019 was dat € 40.246,80 in 2020 € 39.302,50 en in 2021 € 37.339,50.

Op 31 december 2020 waren er volgens de ledenadministratie 1699 leden. Per 31 12 2021 waren dat er 1644.

  • in 2021 hebben 94 nieuwe leden zich aangemeld
  • in 2021 is het aantal leden met 151 teruggelopen waarvan 61 zijn overleden en 90 die om andere reden hebben bedankt.

2.1.2.  Onderhoud gebouw (grootboekrekening 4140 -€ 3.616,86)

Als gevolg van de corona maatregelen waren er in 2021 een aantal periodes waarin geen activiteiten waren in het VOV Senioren Centrum (VSC). Een aantal vrijwilligers heeft toen het VSC een flinke opknapbeurt gegeven. De ruimte is vergroot door het verwijderen van één van de twee keukens. Verder zijn muren en deuren geschilderd en zijn er nieuwe gordijnen en lampjes  opgehangen. De ruimte oogt weer fris en is klaar voor de start van activiteiten als de corona maatregelen dat toestaan.

2.1.5. Kosten Nieuwsbrief (grootboekrekening 4220 -€ 18.275,20)

Er worden per jaar negen nieuwsbrieven uitgegeven. De kosten per nieuwsbrief bedragen (afgerond) € 1.500,– (1400 exemplaren, totaal 36 pagina’s) tot € 1.800,– (1450 exemplaren, totaal 40 pagina’s). Omdat er nauwelijks activiteiten waren heeft het bestuur besloten om in juni een extra nieuwsbrief uit te geven om zo de leden te informeren over de gang van zaken (1275 exemplaren, totaal 8 pagina’s € 480,–).

2.1.11. Exploitatie resultaat € 5.657,93

Het exploitatieresultaat zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.

Peter de Boer

mei 2022