VOV Jaarverslag Secretaris over het jaar 2021

2021 begon weer als ‘coronajaar’. Het verenigingsgebouw werd alleen nog maar gebruikt om te vergaderen. Het bestuur zat niet stil en bedacht toch iets leuks voor onze leden: een grote loterij. Het nummer op uw ledenpasje van 2021 was tevens uw lotnummer. Het was een enorme inspanning om een aantal leuke prijzen voor u bij elkaar te krijgen, maar ondanks hun eigen coronaproblemen deden de plaatselijke winkeliers en restaurants weer op grandioze wijze mee. Boom Notariaat stemde er mee in om in februari geheel belangeloos de winnende lotnummers voor ons te trekken. De gewonnen prijzen konden corona-proof afgehaald worden in ons verenigingsgebouw.

We bleven optimistisch. De vaccinatiecampagne kwam goed op gang. Veel leuke dingen die in 2020 moesten worden afgezegd, werden opnieuw ingepland, zoals de ‘Ontspullendag’ en de Ladies’ Day, of een optreden van ons eigen zangroep Happy2Gether. Ook de reiscommissie was druk doende met uitdenken welke dagreisjes of meerdaagse reizen weer in het programma kunnen worden opgenomen. Als vervanging van het gemiste Kerstdiner dachten we aan een Paaslunch – of als dat nog niet zo kunnen, dan een Pinksterlunch. En we prikten een datum voor de jaarlijkse feestavond, als vanouds in het Cultureel Centrum. Maar nog altijd kon de vlag niet uit. Telkens moesten we in de Nieuwsbrief melden dat er van overheidswege nog vrijwel niets was toegestaan. We besloten om u, naast het gebruikelijke zomerse dubbelnummer van de nieuwsbrief van mei/juni, ook een beknopte extra nieuwsbrief in de maand juni te bezorgen, om de informatie naar u toe zo actueel mogelijk te houden. Achter de schermen werkten alle activiteitencommissies gewoon door, om straks weer snel van start te kunnen gaan. Lief en Leed bleef de zieken en jarigen opbellen met een hartelijk en belangstellend woord, wat zeker gewaardeerd werd.

In juli konden we eindelijk meedelen dat het lange wachten voorbij was en ons verenigingsgebouw haar deuren weer mocht openen. Alle drie de geplande VOV reizen (Garderen, Duitsland en Buren) konden nu gelukkig doorgaan. U kon zich weer aanmelden voor evenementen, ook nieuwe, zoals de Hutspotavond op 1 oktober. Dat was echt een succes en voor herhaling vatbaar. De datum voor de Algemene Ledenvergadering over 2020 werd vastgesteld op vrijdag 15 oktober 2021 en is ook echt door kunnen gaan, net als de jaarlijkse Feestavond in het Cultureel Centrum. Ondertussen had een groep bestuursleden en vrijwilligers hard gewerkt om onze zaal een geheel nieuwe look te geven, en zo u ziet is dat zeker geslaagd! We begonnen nóg iets nieuws: het VOV Danscafé, 1x per maand op de zondagmiddag. Genieten, van het dansen, een drankje en natuurlijk de onderlinge gesprekken. In het dorp gingen de terrassen weer open en daarna ook de restaurants, al was het nog onder voorwaarden. Plannen voor het kerstdiner werden gesmeed, maar dikke pech was de brand bij de Gouden Leeuw, zodat we moesten uitwijken naar een ander restaurant. Dat vonden we in Wassenaar, de Bijhorst. Om iedereen veilig en comfortabel ter plekke te krijgen, huurden we 4 touringcars in. Wat keek iedereen er naar uit! Tot de regering op de valreep alle restaurants weer sloot en we weer terug waren bij af.

Al met al was het verenigingsgebouw het grootste deel van het jaar dicht en konden er nauwelijks activiteiten worden georganiseerd.

De bestuurssamenstelling is momenteel als volgt:

Voorzitter: Aat Stahlie
Vice­voorzitter: Gé van Niekerk
Secretaris: Elly Vogelaar-Nieuwland
Penningmeester: Peter de Boer
Ledenadministrateur: Dik Zweers

Lid/Reiscommissie:

Lid/2e penningmeester:

André In ’t Veen

John Smit

Els van Steeg nam in 2021 een groot deel van de ledenadministratie over van Dik. Er was een wisseling van de wacht bij de Evenementencommissie. Nadat voorzitter Ton Blom  besloten had om een stapje terug te doen, was commissielid Els van Steeg bereid gevonden om de taak als voorzitter op zich te nemen.

Ons belangrijkste contactorgaan met de leden is de Nieuwsbrief, die 9x per jaar bij u in de bus komt door een geweldig team van bezorgers. Nico Fennes en Mo v.d. Werf zorgen ervoor dat de inhoud steeds weer de moeite waard is. De Nieuwsbrief wordt voor een groot deel bekostigd door de adverteerders; een speciale taak van Gé die ze enthousiast weet te houden en zelfs regelmatig nieuwe adverteerders weet aan te trekken. Ook onze website is een waardevolle aanvulling van onze informatievoorziening, met dank aan webbeheerder Nico van Haastrecht die de site actueel houdt.

Het jaar 2021 waren we begonnen met 1624 leden maar in de loop van dit tweede corona jaar verloor de VOV wederom een groot aantal leden. Er was gelukkig toch ook aanwas van nieuwe leden, met name door onze actie 1/5 Staatslot voor een nieuw lid. 2021 hebben we afgesloten met 1602 leden. Graag sluit ik dit verslag toch af met een positief woord: Inmiddels is het ledenaantal weer in stijgende lijn!

 

25 april 2022,

Elly Vogelaar, secretaris